η ιδέα

Η πρόταση ‘ΠΧΑΘΗΝΑ’ αποτελεί πρωτοβουλία ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε γειτονιές της πρωτεύουσας με συνεκτικό ακόμα πολεοδομικό και κοινωνικό ιστό, που αποτελείται από δημιουργικά, αλλά σκληρά δοκιμαζόμενα μεσοαστικά και μικροαστικά στρώματα.

Πυρήνα της πρότασης αποτελεί η μελέτη, ο επανασχεδιασμός και η ανακαίνιση παιδικών χαρών του κέντρου της Αθήνας με υψηλό επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ιδιαίτερη οργανωτική επιμέλεια, ώστε αυτές να καταστούν λειτουργικές και ελκυστικές για παιδιά και γονείς και να αποτελέσουν και πάλι χώρους συνάντησης και κεντρικά σημεία λειτουργίας της κάθε γειτονιάς.

Η σημερινή κατάσταση στον Δήμο της Αθήνας, αλλά και στους περισσότερους Δήμους του λεκανοπεδίου, φανερώνει ότι φθίνει διαρκώς η δυνατότητα επικοινωνίας των γειτόνων σε οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους, ενώ οι περισσότερες παιδικές χαρές, που είθισται να αποτελούν πόλο έλξης για τις νέες οικογένειες με παιδιά -δηλαδή τα κατ’ εξοχήν δυναμικά στρώματα του πληθυσμού- είναι τυποποιημένες, χωρίς ταυτότητα και στοιχεία που να τις καθιστούν ελκυστικές. Με δεδομένο ότι αρκετές από αυτές είναι επιπλέον και παραμελημένες, η πόλη στερείται αυτού του σημαντικού χώρου κοινωνικής συναναστροφής.

Συνεπώς με την υλοποίηση ενός πρωτοτυπικού χώρου παιχνιδιού στην πόλη μπορεί με συγκριτικά μικρό κόστος να επιτευχθούν μια σειρά από στόχοι:

α. δημιουργία ζωτικού χώρου υψηλής ποιότητας και σημαντική αναβάθμιση της καθημερινότητας των οικογενειών που συνεχίζουν να ζουν στο κέντρο της πόλης,

β. διέξοδος δημιουργικού παιχνιδιού και πραγματικής ψυχαγωγίας για τα παιδιά, στο οποίο δεν ανταποκρίνονται οι σημερινές παιδικές χαρές,

γ. πραγμάτωση παραδείγματος σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών, ώστε να ακολουθηθεί στη συνέχεια από την Πολιτεία σε δικά της μελλοντικά έργα.

η παρέμβαση

Οι χώροι της παρέμβασης ‘ΠΧΑΘΗΝΑ’ βρίσκονται στην 1η και 2η κοινότητα του Δήμου Αθηναίων στα σημεία:

– Καλλισπέρη, Μητσαίων και Καρυάτιδων στου Μακρυγιάννη

– Πλατεία Προφήτη Ηλία και Αλκέτου στο Παγκράτι

– Πλατεία Γερμανού Χριστιανουπόλεως και Φωτομάρα στον Νέο Κόσμο

– Ραφτοπούλου, Σουλιωτών και Σουλιέ στον Νέο Κόσμο

– Ροϊκού & Θεοδώρου Γεωμέτρου στον Νέο Κόσμο

– Πλατεία Αγίου Σώστη, στον Νέο Κόσμο

Επόμενες παιδικές χαρές θα υλοποιηθούν και σε άλλες δημοτικές κοινότητες ξεκινώντας από την 5η και 6η.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του γραφείου buerger katsota architects για τις πρώτες αυτές παρεμβάσεις αξιοποιεί τον κάθε χώρο, τον χαρακτήρα και την ιστορία του για να μεταμορφώσει την τυπική παιδική χαρά σε ένα λειτουργικό προορισμό για όλη την οικογένεια στον πυρήνα του αστικού ιστού. Διεγείρει τη φαντασία και προκαλεί τα παιδιά σε νέες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει ποιοτικά και με ασφάλεια το σύνολο του εξοπλισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας με σημείο έναρξης τη 2η κοινότητα της Αθήνας είναι να ανασκευασθούν καταρχήν ως αυτοτελής παρέμβαση έξι (6) παιδικές χαρές, οι οποίες μεταξύ τους θα αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενο δίκτυο, στο οποίο τα παιχνίδια, ο χαρακτήρας και η εμπειρία της μιας θα μπορούν να συμπληρώνουν την άλλη. Οι γονείς και οι κάτοικοι (περίπου 200.000 μόνο στη 2η κοινότητα), αλλά και όσοι έρχονται από άλλα σημεία της πόλης, θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα πολλών επιλογών, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι επιλογές ενισχύονται και από την παιδική χαρά του Εθνικού Κήπου.

Δωρητής των μελετών και των πρώτων παιδικών χαρών της Αθήνας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

χώροι παιχνιδιού
η προσπάθεια