Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ κινητοποιεί χορηγούς και δωρητές ώστε να χρηματοδοτηθούν ρεαλιστικά έργα και δράσεις, που αφορούν το ευρύ κοινό και στοχεύουν στη στήριξη των μεσαίων κυρίως αστικών στρωμάτων, που πλήττονται από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν τα εφόδια και μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό ανάκαμψης.

Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ επιμένει στην ενεργό στράτευση των δωρητών ως φορέων κοινωνικής αλλαγής και στην προσωπική ανάμιξή τους στις προκλήσεις και τα προβλήματα της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της εκφράζουν κάθε φορά την άποψη αλλά και την αγωνία των δωρητών και της διοίκησης του φορέα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί με λιγοστούς πόρους το μέγιστο κοινωνικό αποτέλεσμα. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι το ‘παράδειγμα’, που παρότι υλοποιείται αρχικά σε μικρή έκταση, στη συνέχεια μπορεί να αποτελέσει ευρύτερο πρότυπο σημαντικής εμβέλειας.

Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ παρεμβαίνει στη γειτονιά, την παιδεία, την τέχνη και τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία για το ευρύ κοινό. Απευθύνεται σε όλους, όχι για να καλύψει ανάγκες επιβίωσης, αλλά ανάγκες ζωής. Κινητοποιεί κεφάλαια και τεχνογνωσία, συνδέει με ισότιμους όρους αμοιβαίου σεβασμού τους δωρητές με τη μέση αστική οικογένεια και υλοποιεί τα έργα της με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και επαγγελματισμού.