Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ ιδρύθηκε για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, που εντείνεται καθημερινά με αφορμή το σημερινό οικονομικό αλλά και κοινωνικό αδιέξοδο.

Αποβλέπει στην ποιοτική στήριξη της καθημερινότητας του μέσου πολίτη κυρίως στα αστικά κέντρα, στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής και στην καλλιέργεια της αισθητικής ευαισθησίας και πολιτικής αγωγής των πιο δυναμικών κοινωνικών στρωμάτων -ιδίως των νέων-, που υφίστανται έντονα τη συρρίκνωση των ενδιαφερόντων και προοπτικών τους.

Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ προσπαθεί να συνθέσει έναν κοινό τόπο παρεμβάσεων όπου μπορούν να συναντηθούν οι προσπάθειες όσων έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν οικονομικά στην αντιμετώπιση της εσωστρέφειας και της έκπτωσης των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, με όσους είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν στη φθορά.

Η έλλειψη προτύπων δημιουργίας και προόδου, ο περιορισμός της εξωστρέφειας και του διαλόγου με το διεθνές γίγνεσθαι, η καθήλωση χιλιάδων νέων επιστημόνων σε αντιπαραγωγικές ασχολίες, η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και του ζωτικού χώρου των παιδιών και των νέων οικογενειών, αλλά και η έλλειψη ουσίας του δημόσιου και κυρίως του τηλεοπτικού λόγου, οδηγούν στο μαρασμό του πιο πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η ‘Παραδείγματος Χάριν’ ιδρύθηκε για να θέσει παραδείγματα αισιοδοξίας, προόδου και ποιότητας απέναντι στην παραίτηση και τον κίνδυνο συμβιβασμού καθενός μας με το άσχημο και ευτελές.

[dopts id=”6″]